Carrefour
en SOS Kinderdorpen
lanceren de actie
'Solidair Afronden'

om kinderen die er alleen

voorstaan de liefdevolle

zorg van een gezin

te kunnen bieden.

Rond je rekening

naar boven af en help

kinderen sterk opgroeien.